IZJAVA O KONVERZIJI

Cijene u drugoj valuti (za korisnike koji plaćaju u drugoj valuti)

Naplata se uvijek vrši u eurima.  

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobije se na način da se Euro pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Vaše banke ili kartične kuće. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.